Innkomne forslag - Endring av §3 Medlemskap.docx ( 20KB )