Trimgarderober

Oppdatert 20/9-2022

Telenor BIL administrerer tildeling av skap i trimgarderobene som ligger i blokkene D, J og K. Tilbudet er rettet mot de som sykler og/eller løper til jobb. Det må legges inn søknad hvert år for å kunne beholde et skap. Reglene kan du lese her.

Søknadskjema


Damegarderober

D-blokka: 2 garderober i D2c.

J-blokka: 1 garderobe J2c i tilknytning til treningssentrets garderobe.

K-blokka: 1 garderobe i K2c.


Herregarderober

D-blokka: 2 garderober i D1

J-blokka: 1 garderobe J2c i tilknytning til treningssentrets garderobe. 2 rom i J1e og 2 rom i J1f.

K-blokka: 1 garderobe i K2c.