Ønsker du å starte en ny gruppe?


Bedriftsidretten i Telenor jobber for å fremme god helse blant de ansatte. Dette gjør vi ved å tilby aktiviteter som alltid har en sosial ramme, og en fin måte å skape et større nettverk i Telenor på tvers av divisjoner.


Er det en aktivitet du brenner for som du ikke finner per i dag, så tar du bare kontakt med noen i Styret. Vi er veldig behjelpelige med å få på plass det som trengs.


Litt generelt om hvordan bedriftsidrettslaget fungerer.

Alle bedriftidrettslagene i Telenor er organisert under en paraplyorganisasjon som vi har kalt Teleidrettsforbundet forkortet TIF. Dette forbundet søker hvert år om tildeling av midler fra velferdsmidler som hvert selskap i Telenor bidrar med. Disse pengene deles så ut etter spesifikke regler ned til de forskjellige bedriftsidrettslagene.

Gruppene har følgende krav:

- Holde nettsiden sin oppdatert

- Holde regnskap og sende inn disse per tertial

- Sende inn budsjett en gang i året for neste periode, som også danner grunnlaget for tildeling av midler.

Dette høres kanskje mye ut, men den største jobben består nok i å markedsføre aktiviteten og verve flere deltakere til aktiviteten.