Medlemskap

Vi ber om at det brukes jobb-epost i registreringen (telenor.no, telenor.com). Dette for å kunne se at søkeren er ansatt i et telenorselskap. Eksterne kan bare unntaksvis bli medlemmer på dispensasjon i grupper som driver ligaspill (bedriftsserie) dersom dette er nødvendig for å få et komplett lag. Eksterne må betale en høyere årlig kontingent.

Medlemskontingent er fra 1.1.2018 følgende:

 -  Medlem i en gruppe: 300,- per kalenderår

 -  Medlem i to eller flere grupper: 500,- per kalenderår

 -  Eksterne betaler 800,- for medlemskap i en gruppe og 1300,- for medlemskap i to grupper. Eksternt medlemskap godtas bare unntaksvis.

Kontingenten får du faktura på via epost. Den kan betales med bankkort inne på din profil eller du kan betale fra nettbanken din. Det ekstra gebyret må betales i tillegg til kontingenten.


For å oppdatere dine medlemskap, kan du enten fylle ut hoved innmeldingsskjemaet på nytt eller gå til innmelding knyttet til hver enkelt gruppe.


Dersom du ønsker å melde deg ut, kan du også angi dette via innmeldingsskjemaet eller eller gå til "Min konto"  (nedtrekksmeny under ditt innloggingsnavn i øvre høyre hjørne) og deretter velge "Medlemskap". via "Min konto". Bruk gjerne kommentarfeltet for å gjøre det klart om du vil melde deg helt ut av Telenor BIL eller bare fra en eller flere grupper.


Videre til skjema for innmelding


Har du spørsmål knyttet til prosessen rundt innmelding/utmelding kan du kontakte Ketil Risvoll