Styret

Oppdatert etter valget på årsmøtet mars 2024


Verv Navn Valgt
Leder                   Henning Ustgård 2024 for 2 år 
Nestleder Ingrid Norrvall Vegdahl                             2023 for 2 år
Økonomiansvarlig Sunniva Syrrist 2023 for 2 år
Administrasjonsansvarlig Ferdinand Gjellesvik
2024 for 2 år
Styremedlem Marte Valleraunet Grønli
2024 for 2 år
Styremedlem Ole Ingar Aune
2023 for 2 år
Styremedlem Thomas Hangaas
2024 for 1 år 
Varamedlem 1 Tobias Lerche Fodstad
2024 for 1 år
Varamedlem 2
Marie Sandstrøm Mathiassen
2024 for 1 årRevisor 1
Christian Deisz
2024 for 1 år
Valgkomite 1 Jan Petter Jensen
2024 for 1 år
Valgkomite 2 Agnes Aanderaa 2024 for 1 år