Styret

Oppdatert etter valget på årsmøtet mars 2023


Verv Navn Valgt
Leder                   Henning Ustgård 2023
Nestleder Ingrid Norrvall Vegdahl                             2023
Kasserer Sunniva Syrrist 2023
Sekretær Ketil Risvoll 2022 for 2 år
Styremedlem Marte Valleraunet Grønli
2022 for 2 år
Styremedlem Ole Ingar Aune
2023
Styremedlem Marie Sandstrøm Mathiassen
2023
Varamedlem 1 Randi Emmaus
2023 for 1 år
Varamedlem 2
Wiweke Reymert
2023 for 1 årRevisor 1
Christian Deisz
2023 for 1 år
Valgkomite 1 Jan Petter Jensen
2023 for 1 år
Valgkomite 2 Agnes Aanderaa 2023 for 1 år