Informasjon fra TIF

Postet av Telenor BIL styret den 21. Jan 2020

Tiden er nå inne til å kalle inn til Årsmøte i ditt B.I.L. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars.
 Vedlagt finner du mal til innkalling og gjennomføring av Årsmøtet. I tillegg finner du ny lovnorm for Bedriftsidrettslag vedtatt av Idrettstinget i 2019 som ditt B.I.L må vedta på Årsmøtet.

NB! Minner også på at alle B.I.L skal ha tatt i bruk et godkjent medlemsregister innen 1.kvartal 2020

Visste du at det utløser mange fordeler å ha et korrekt organisert bedriftsidrettslag tilknyttet arbeidsplassen som er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer og bankkonto som f.esk:

  • Bedriftens regnskapsavdeling sparer ressurser.
    • Når bedriftsidrettslaget er en egen organisasjon, så skal saker ikke behandles lønnsmessig hos arbeidsgiversiden. Da er det BIL som org som har det juridiske ansvaret.
  • Bedriftsidrettslaget har samme rettigheter som et ordinært idrettslag, siden det er en medlemsorganisasjon. Dette betyr blant annet at B.I.L kan gi støtte til å delta på arrangement og utstyr uten at dette utløser fordelsbeskatning.
    • Medlemmet må være registrert i en godkjent medlemsdatabase og ha betalt en sporbar medlemskontingent til B.I.L
  • Mulighet for å søke om momskompensasjon på samlede utgifter i regi av B.I.L
  • Mulighet å ta del i grasrotandelen fra Norsk Tipping
  • Medlemsaviser på aktivitet i regi av bedriftsidretten
  • Kartlegging av ansattes/medlemmers aktivitets ønsker m.m

Vennlig hilsen

Kjetil Olsen

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.