Oppdatert anleggsinstruks for kunstgressbanene

Postet av Tor Åsmund Leikvoll den 10. Aug 2015

Vi har oppdatert anleggsinnstruksen som skal styre disponeringen av de tre kunstgressbanene. Dette gjør vi for å få en forutsigbarhet i forhold til bruk, samtidig som forvaltningsansvaret pålegger oss å optimalisere banenes levetid. Vi har nå et fantastisk fotballanlegg som vi er veldig stolte av å tilby barna i Lommedalen - Norges Idrettsdal!


 1. Det er til enhver tid oppdatert banedisponering som avgjør hvem som skal benytte de ulike banene definert som Øvre (ny kunstgressbane Lommedalen), Nedre (gammel kunstgressbane Lommedalen) og Helset (ny kunstgressbane på Helset) + grusbanene. Kamper har alltid prioritet foran treningstid. Ved diskusjoner eller uenighet om banedisponeringen, er det Daglig leder eller leder FYA som kan overstyre denne.
 2. Vis hensyn ved bytte av treningstid, det er mange som skal inn/ut fra banen samtidig. I oversikten kamp og treningsoversikt ser dere ledig kapasitet på banen. Er det kamp når dere har trening, finn en ny egnet tid og bane og meld fra til thomas(at)lil.no, så han får lagt inn i oversikten.
 3. Det er lagleder som omberammer kamper. Forhør dere med Thomas først om ledig tid slik at vi ikke får avslag fra kretsen.
 4. Trenere skal legge til rette for at lagene som er satt opp på kamp etterpå får tilstrekkelig tid og plass til oppvarming.
 5. Ved kamp på halv bane i gitt treningstid, skal lagene som er tildelt treningstid trene sammen på den ledige banehalvdelen.
 6. I henhold til Norges Fotballforbunds regelverk skal tilskuere være på tribunesiden eller motsatt av trenere og lagleder. Stoler og annet utstyr som kan skade kunstgresset skal ikke plasseres på banen.
 7. Trenere og Lagledere har ansvar for at laget som har trent eller spilt kamp rydder etter seg. Dette innebærer at søppel, klær, utstyr og liknende skal bort samt at innbytterboks og garderobe skal være ryddige og tomme for effekter. Det er for øvrig alle som er til stede sitt ansvar og holde anlegget ryddig og skadefritt. Felles treningsutstyr legges tilbake i utstyrsboden etter endt trening.
 8. Bil (kun ved slodding av banen), motorsykkel, sykkel, sparkesykkel og andre fremkomstmidler er ikke tillat benyttet på banene.
 9. «Løkkefotball» utenom fastsatt treningstid skal primært skje på Nedre og Helset dersom ikke annet er avtalt.
 10. Fotballmålene skal trilles eller bæres og ikke under noen omstendighet skyves på kunstgresset
 11. Dagens kamp finnes på: www.fotball.no/Kretser/oslo/Dagens-kamper/

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.