Referat og valgresultat fra landstinget 2019

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 11. Jun 2019


På Scandic Gardermoen, hvor årets landsting ble avholdt, var ett av hovedtemaene ny organisasjonsmodell for TIF. I 2017 ble det satt ned ett strategiutvalg i regi av Steinar Ostermann som skulle lede jobben med å arbeide frem ett forslag til ny modell mot tinget 2019. Forslaget ble i sin helhet lagt frem på tinget og det var positivitet blant delegatene om at forslagene som ble fremmet viser at man er på rett veg.

Styret i TIF la også frem vedtektsendringer som er bedre tilpasset en mer fremtidsrettet organisering. Ett enstemmig flertall godkjente disse, samt ett tilleggsforslag som innebar at styret har fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe, for å bistå i det videre moderniseringsarbeidet. Omstillingsarbeidet vil foregå gjennom 2019 og frem til neste årsmøte som blir våren 2020.

Til slutt la valgkomiteen ved Jone Eileraas frem sitt forslag til nye kandidater i styret og resultatet ble følgende (IPV = ikke på valg):

Fullstendig referat fra landstinget 2019 kan du lese i protokollen her:Protokoll TIF landsting 2019.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.