Si din mening om bedriftsidretten

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 6. Des 2019

Hvilke tilbud ønsker du fra bedriftsidretten i Telenor? Hva skal til for at bedriftsidretten kan bli mer relevant for deg hva skal til for at du blir aktiv medlem av et bedriftsidrettslag?


Dette er spørsmål vi i Teleidrettsforbundet (TIF) ønsker svar på. Derfor har vi laget en spørreundersøkelse som tar sikte på å kartlegge hvilke ønsker og behov ansatte har i forhold til de tilbud bedriftsidretten har og skal gi i fremtiden. Vi håper at svarene vil sette oss bedre i stand til å utvikle både nye og eksisterende aktiviteter i regi av bedriftsidretten. «Vår ambisjon er klar: Vi ønsker at flere skal få kjennskap om og bli medlem av bedriftsidretten i Telenor. Vi har mye spennende å tilby»! Dette sier Torbjørn Bekkelien og Solfrid Hagen i Teleidrettsforbundet som begge håper at mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen som kun tar to-tre minutter å besvare.

 

Spørreundersøkelsen finner du under

Blant de som legger inn mailadressen i undersøkelsen vil vi trekke ut 20 gavekort på 500,- kr, så svar nå!


Vi vil komme tilbake med info om resultatet av spørreundersøkelsen og hvordan vi har tenkt å følge opp denne, så følg med på Workplace og besøk gjerne vår hjemmeside (https://tif-telenor-idrettsforening.idrettenonline.no/ )

Med vennlig hilsen
TIF
Spørreundersøkelse

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 25. Okt 2019
Referat og valgresultat fra landstinget 2019

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 11. Jun 2019


På Scandic Gardermoen, hvor årets landsting ble avholdt, var ett av hovedtemaene ny organisasjonsmodell for TIF. I 2017 ble det satt ned ett strategiutvalg i regi av Steinar Ostermann som skulle lede jobben med å arbeide frem ett forslag til ny modell mot tinget 2019. Forslaget ble i sin helhet lagt frem på tinget og det var positivitet blant delegatene om at forslagene som ble fremmet viser at man er på rett veg.

Styret i TIF la også frem vedtektsendringer som er bedre tilpasset en mer fremtidsrettet organisering. Ett enstemmig flertall godkjente disse, samt ett tilleggsforslag som innebar at styret har fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe, for å bistå i det videre moderniseringsarbeidet. Omstillingsarbeidet vil foregå gjennom 2019 og frem til neste årsmøte som blir våren 2020.

Til slutt la valgkomiteen ved Jone Eileraas frem sitt forslag til nye kandidater i styret og resultatet ble følgende (IPV = ikke på valg):

Fullstendig referat fra landstinget 2019 kan du lese i protokollen her:Protokoll TIF landsting 2019.pdf
TIF's landsting 2019 avholdt på Gardermoen

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 8. Mai 2019

Teleidrettesforbundet (TIF) er en paraplyorganisasjon som fordeler midler fra konsern til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. TIF koordinerer også en del aktiviteter på tvers av lagene som innkjøp av profiltøy og forvaltning av avtaler innen regnskap og web. Under Landstinget denne helgen ble det lagt frem forslag til en ny organisasjonsmodell som det nye styret skal jobbe videre med. Denne modellen har som mål å sikre større aktivitet lokalt, blant annet ved at lokallagene får større råderett over tildelte midler


Teleidrettsforbundets landsting ble i år avholdt på Scandic Ariport Gardermoen og representanter fra flere av lagene var til stede. Fredagen ble innledet av leder Eilef Undem og bestod av faglilg innhold fra blant annet Norges Bedriftsidrettsforbund og Trimtex.


Representanter fra Norges Bedriftsidrettsforbund. (T.v: Cathrine Korslund. I midten. Kasserer i TIF Øyvind Hem. T.h: Pia Grønngaard)


Under selve Landstinget lørdag ble Torbjørn Bekkelien valgt til ny leder etter Eilef Undem. Torbjørn representerer bedriftsidrettslaget i Bergen, men har nå flyttet til Gjøvik.


Torbjørn Bekkelien er glad for å bli lagt som ny leder i TIF: 

«Først vil jeg benytte anledningen til å takke alle sammen for å ha blitt valgt som leder for TIF. Jeg setter stor pris på å få muligheten til å fortsette den gode jobben som har blitt gjort under ledelse av Eilef Undem og ser frem til å ta fatt på arbeidsoppgavene som ligger foran oss. Jeg vil takke valgkomiteen og det tidligere styret for den jobben de har gjort, men også arbeidsgruppa under ledelse av Steinar Ostermann som har jobbet med å danne grunnlaget for en mer fremtidsrettet organisering og ett godt fundament for den videre jobben som skal gjøres av det nye styret. Sammen med det nye styret gleder jeg meg til å jobbe for å videreføre moderniseringsløpet, samt skape ett TIF som tilrettelegger for økt aktivitet, interesse og delaktelse i de lokale lagene. Sammen skal vi gjøre det gøy å være en del av bedriftsidretten i Telenor». 

T.v.: Tidl.leder: Eilef Undem   T.h: Ny leder: Torbjørn Bekkelien

Beskrivelse av profiltøy.

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 10. Jan 2019

Her kommer en beskrivelse av de ulike tøyvariantene vi tilbyr i vår nye webshop:

https://tif-telenor-idrettsforening.idrettenonline.no/p/40289/toygrupper