TIF's landsting 2019 avholdt på Gardermoen

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 8. Mai 2019

Teleidrettesforbundet (TIF) er en paraplyorganisasjon som fordeler midler fra konsern til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. TIF koordinerer også en del aktiviteter på tvers av lagene som innkjøp av profiltøy og forvaltning av avtaler innen regnskap og web. Under Landstinget denne helgen ble det lagt frem forslag til en ny organisasjonsmodell som det nye styret skal jobbe videre med. Denne modellen har som mål å sikre større aktivitet lokalt, blant annet ved at lokallagene får større råderett over tildelte midler


Teleidrettsforbundets landsting ble i år avholdt på Scandic Ariport Gardermoen og representanter fra flere av lagene var til stede. Fredagen ble innledet av leder Eilef Undem og bestod av faglilg innhold fra blant annet Norges Bedriftsidrettsforbund og Trimtex.


Representanter fra Norges Bedriftsidrettsforbund. (T.v: Cathrine Korslund. I midten. Kasserer i TIF Øyvind Hem. T.h: Pia Grønngaard)


Under selve Landstinget lørdag ble Torbjørn Bekkelien valgt til ny leder etter Eilef Undem. Torbjørn representerer bedriftsidrettslaget i Bergen, men har nå flyttet til Gjøvik.


Torbjørn Bekkelien er glad for å bli lagt som ny leder i TIF: 

«Først vil jeg benytte anledningen til å takke alle sammen for å ha blitt valgt som leder for TIF. Jeg setter stor pris på å få muligheten til å fortsette den gode jobben som har blitt gjort under ledelse av Eilef Undem og ser frem til å ta fatt på arbeidsoppgavene som ligger foran oss. Jeg vil takke valgkomiteen og det tidligere styret for den jobben de har gjort, men også arbeidsgruppa under ledelse av Steinar Ostermann som har jobbet med å danne grunnlaget for en mer fremtidsrettet organisering og ett godt fundament for den videre jobben som skal gjøres av det nye styret. Sammen med det nye styret gleder jeg meg til å jobbe for å videreføre moderniseringsløpet, samt skape ett TIF som tilrettelegger for økt aktivitet, interesse og delaktelse i de lokale lagene. Sammen skal vi gjøre det gøy å være en del av bedriftsidretten i Telenor». 

T.v.: Tidl.leder: Eilef Undem   T.h: Ny leder: Torbjørn BekkelienKommentarer

— Guest