Oppsummering av bedriftsidrettens spørreundersøkelse.

Postet av TIF - Telenor Idrettsforening den 4. Mai 2020

Hei alle sammen.

Her kommer en liten oppsummering av spørreundersøkelsen som ble kjørt i fjor høst hvor vi ønsket oss tilbakemeldinger på hva innenfor bedriftsidretten i Telenor som fungerer og hvordan vi kan bli enda bedre. Responsen var veldig bra og vi fikk mange gode tilbakemeldinger, disse vil vi ta med oss videre inn i arbeidet med å løfte bedriftsidretten i Telenor. 


Under finner du en oppsummering av undersøkelsen, samt noen av de forbedringspunktene som vi skal ta med oss videre:


 • Største andelen av respondentene var menn og aldersgruppen 46-60.
 • Hovedvekten var allerede medlem i ett lag.
 • Geografisk kom det flest svar fra Oslo, Bergen og Bodø.
 • Bare litt over 60% kjente til hvilke aktiviteter som blir tilbudt i sitt lokallag.
 • 52% kjenner ikke til fordelene ved å være medlem i ett idrettslag.
 • Hoved andelen får informasjon via mail og hjemmeside i dag, men flertallet ønsker mer av informasjonen på workplace.
 • En forholdsvis stor andel vet ikke hvem som kan være medlem av ett idrettslag i dag.
 • Idrettstøy, fellestreninger og refusjoner av startkontingenter er de 3 viktigste faktorene for å være medlem.
 • Sosiale fellestreninger og felles aktiviteter er det som er desidert størst savnet.
 • Kampsport er en av aktivitetene som flere har etterlyst.
 • 36% sier de kunne ønske å bidra til å drive aktiviteter i lagene.


Gjennom disse tilbakemeldingene, så ser vi at vi må jobbe mer med blant annet:


 • Å være mer synlig i sosiale medier som f.eks Workplace internt.
 • Informere oftere om aktiviteter og tilbud i de ulike lagene.
 • Oppdatere websider og andre informasjonskanaler hyppig, slik at innhold ikke blir utdatert, samt unngå at det kan være vanskelig å finne ut hvilke aktive tilbud som finnes i ditt lokallag.
 • Bruke workplace som hovedkanal for interne medlemmer.
 • Drive mer aktiv rekruttering til nye aktiviteter i sosiale medier.
 • Øke andelen fellesaktiviteter.
 • Utnytte potensialet i de som ønsker å brida til å drive aktivitet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.