Fotballrefleksjon #1 - Verdigrunnlag

Postet av Tor Åsmund Leikvoll den 3. Mai 2013

Fotballrefleksjon # 1 - Barnefotballens verdigrunnlag. For noen dager siden var jeg med på et Klubbledermøte i regi av Norges Fotballforbund (NFF) og Oslo Fotballkrets, der blant annet Fotballpresident Yngve Hallén snakket om fotballglede. Hallén holdt et meget bra innlegg der han påpekte tre vesentlige faktorer for at barna kan trives og utvikles


Fotball for alle

Barnefotballen bygger på NFF sin visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.


For oss i Lommedalen betyr ikke det at alle skal behandles likt, men at alle skal behandles ut fra det nivå man er på og få et best mulig opplegg tilpasset egen utvikling. På bakgrunn av det har vi strukturert området «hospitering». Hospitering betyr at noen av barna kan spille med de som er ett år eldre i tillegg til eget lag. Utvelgelse baserer seg blant annet på ferdigheter, teknikk, interesse og holdninger. Så langt har vi veldig gode erfaringer med dette for utvalgte årskull, og vi kommer til å utvikle denne praksisen videre i klubben.

Trygghet + mestring = trivsel

Dette er NFF sin formel for breddefotball der målet er å beholde flest mulig lengst mulig. Trygghet er et helt sentralt element i det å trives og barna må oppleve at fotball gir dette både gjennom aktivitetene, gjennom samvær med lagkamerater og ikke minst i forhold til de voksne rundt laget.

Når det gjelder de voksne, er jo det trenere, lagledere og ikke minst foreldrene som står og heier. Positive og oppbyggende heiarop er å foretrekke, da vil jeg tro trivselen øker også for den enkelte – og innsatsen deretter! Jeg vil også si at det jeg har hørt fra sidelinjen på kamper er veldig bra, fortsett med det så skal vi fortsette å jobbe med mestringen!

Fair Play

Fair Play handler om å vise respekt. Respekt for hverandre, enten man er spiller, trener eller dommer. Kjenn litt på det siste; respekterer du dommeravgjørelsen eller gir du uttrykk for noe annet? Det er ikke lett å være dommer, og det er viktig at vi alle tenker gjennom hvor vanskelig det er å alltid vurdere en situasjon 100% korrekt. Da får det heller koke litt under topplokket på hver og en av oss.


Vel, nok om det.


Yngve avsluttet sitt foredrag med en liten historie fra sist ski VM: Etter at Nortug jr vant 15 kilometer med intervallstart, sendte Hallén en SMS til sin kollega Skipresidenten:«Nå synes jeg vi en gang for alle kan avslutte diskusjonen om hvem som er best trent av fotballspillere og langrenns utøvere, når en spiller fra et middels 5. divisjonslag kan gå hen å bli verdensmester på 15 kilometer fri teknikk sier vel det det meste!»God fotball!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Tor Åsmund Leikvoll