Fotballrefleksjon #2 - Differensiering

Postet av Tor Åsmund Leikvoll den 12. Jun 2013

Vi i Lommedalen fotball vil gjerne tilrettelegge for at rammene for trening og kamp tilpasses ved å gi ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kalles differensiering og betyr at man tilpasser tilbudet utfra den enkeltes utgangspunkt og fremdrift.

Det er imidlertid viktig at alle skal få delta med like muligheter noe som igjen betyr at vi ikke skal «toppe» enkelte lag, men heller fokusere på å gjøre jevne lag best mulig og melde lagene opp på egnet nivå. På den måten får alle tilnærmet jevn motstand når vi gjør dette både i kamp og på trening.

Tidligere har vi snakket om temaet «hospitering» som betyr at noen av barna kan spille med de som er ett år eldre i tillegg til eget lag dersom man er moden for dette.

Utover hospitering ønsker vi å få til et samarbeid mellom ulike årskull blant annet gjennom Nattcup, Temadager og Talentutvikling der vi blander gutter og jenter og ulike aldersgrupper.

Så hva kan den enkelte trener og lagleder tenke på i forhold til treninger og kamp?

Trening:

  • Gi ulike utfordringer til spillerne ut fra ferdigheter, eksempelvis at de som klarer det utfører øvelsen med begge ben og ikke bare det beste eller to berøringer i stedet for én osv
  • Legg opp til frivillige treninger der den enkelte kan trene spesielt på noe man ønsker å forbedre
  • Oppfordre til å trene sammen med andre lag på tvers av alder og kjønn
  • Følge opp den enkelte via treningsdagbok, der den enkelte får individuelle arbeidsoppgaver
  • Sett opp spill med differensiert motstand, eksempelvis at man av og til spiller med spillere på eget nivå og noen ganger mer blandet

Kamp:

  • Viktig at alle får tilnærmet lik spilletid i løpet av sesongen, men:
  • Dersom man vet man møter antatt dårligere motstand, kan man ta med de som ikke har kommet like langt utviklingsmessig
  • Dersom man vet man møter antatt bedre motstand, kan man ta med de som har kommet litt lenger
  • (Begge de sistnevnte metodene fordrer at man tar ut lagene til hver kamp. Når ungene først møter opp til kamp, bør de få spille tilnærmet likt)
  • Dersom man ikke tar ut lagene hver gang, bør man etablere tilnærmet like lag der man varierer spillplasser på banen. Ideelt er syv spillere på 5`er lag og ti spillere på 7`er lag
Læring:

Det er ikke mulig å fastslå nå hvem som blir best om noen år. Barn utvikler og modnes gjennom biologisk vekst og personlig utvikling basert på interesse og egen aktivitet. Skal man bli god og ha det morsomt, må man være motivert og sosialisere med de rundt. Dette er kanskje den viktigste jobben vår som foreldre, trenere og lagledere og legge til rette for.Vi skal terpe på øvelser gjennom personlig oppfølging og sørge for at øvelsen gjøres teknisk riktig, men vi skal ha det moro! Fotball er lek og moro!

Nå er det snart sommerferie og en liten pause fra den organiserte treningen, men fotball kan jo spilles hver dag i ferien både for liten og for stor.

Hjertelig takk for innsatsen i første halvår og GOD SOMMER!

Mvh

Tor Åsmund

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Tor Åsmund Leikvoll